5 Минути в Казанлък
 
  • Ваня Пенева: Ще лобирам децата с увреждания да имат шанс за развитие

  • Алла със Специалната награда за педагогВодещи новини


Кметът: Общината няма да вдига такса смет


Категорично нямаме намерение да вдигаме такса битови отпадъци за гражданите, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова по време на сесията на Общински съвет-Казанлък, проведена днес, 28 ноември.
На своето 40-о заседание общинските съветници приеха решение за промяна в Наредба № 26 на ОбС за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Промяната в наредбата касае определянето на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридическите лица на територията на общината – предприятия, фирми, училища и др., което вече ще става според количеството генериран битов отпадък. Тези изменения са в съответствие с актуалните промени в Закона за местните данъци и такси, а именно от 1 януари 2015 г. отпада определянето размера на такса битови отпадъци върху основа, определена от Общинския съвет – данъчна оценка, отчетна стойност или пазарна цена на недвижимите имоти.С промяната в Наредба № 26 и приемането на нова форма на подаваните декларации до дирекция „Местни данъци и такси“ се постига по-голям контрол, справедливост и прозрачност при Още...

Ибушев оглави Групата на Експертите


Тримата съветници, влезли в новия състав на местния парламент от листата на Стефан Дамянов се обединиха в обща политическа група в Общинския съвет със съветниците от НДСВ. Така от Сдружението за гражданско управление: Стефан Дамянов, бизнесменът Росен Георгиев и адвокат Красимира Горунска, се обединиха с екс - зам.кмета Юлияна Палазова и съветникът трети мандат – Галин Георгиев от Национално движение за стабилност и възход.Новата политическа група от 5 души в съвета е обединила името на двете формации в наименованието: „Гражданско обединение за стабилност и възход”. Председател на групата е екскметът Стефан Дамянов.В обща група се събраха двамата от Лидер: Станчо Леков и Джамал Папарланов, които прибраха самотния Георги Каличков от РЗС и двамата от ДПС – областният лидер Халил Летифов и общинският – Ахмед Мехмед. Групата се води от Станчо Леков, със съпредседатели халил Летифов и Георги Каличков.Председател на групата от 6 души на „Експерти за Казанлък” е Николай Ибушев – изп. Директор на „Арсенал” АД, негов заместник е съветникът втори мандат Янко Запрянов.Шестимата от БСП се водят от Васил Самарски, 6 години председател на ме Още...

Шиков от Експертите: Частичното изменение на ОУП е закон


Цветан Шиков:Частичното изменение на ОУП е законНа последното си заседание Общинският съвет на Казанлък прие частично изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на град Казанлък. До него се стига след поредица от опити на Комисията по устройство на територията, строителство и транспорт в предишния мандат на местния парламент - 2008 - 2011, която настоява за това, защото условията на развитие на града и общината го налагат. В предишния мандат частичното изменение така и не е направено. С помощта на кметската администрация тогава се стига само до изработването на задание на частичното изменение на ОУП, но то така и не се внася на сесия на Общинския съвет, за да бъде разгледано и прието. По този начин не се стига и следващия етап на възлагане на частичното изменение на ОУП. Съответно - не се стига и до проектиране.Действащият Общ устройствен план на Казанлък, който сега беше частично изменен, е от 1990-та, актуализиран е през 2003-та.Още в първите дни от идването на новия кмет Галина Стоянова през 2011 година и новия главен архитект Ивелин Недялков, в Общината започва работа по довършване на нещата - окон Още...

Експертите поискаха повече справедливост в такса смет


По-справедливо разпределение наnразходите на общинската администрация и Звеното по сметосъбиране иnсметоизвозване между потребителите на услугата по събирането на отпадъците,nосигурява приетото предложение за промяна в Наредба №26, дошло от Групата на „Експерти за Казанлък“ в Общинскияnсъвет. В края на миналата година местниятnпарламент прие идеята на Експертите, вnхода на годината, текущо да се даде възможност на фирмите да коригират параметритеnв подадените пред Общината декларации, на чиято база се определя и размера наnвнасяната от тях такса за битови отпадъци. До момента, декларациите, коитоnподаваха предприятията се приемаха веднъж годишно, с което нямаше как да бъдатnтекущо отразявани промените в обстоятелствата на функционирането на тяхнатаnдейност и така имаше възможност някои от тях да плащат повече от реалнитеnразходи за прибиране на натрупаните от тях отпадъци, докато други фирми, имахаnвъзможност да трупат повече отпадъци, за които, на практика, не плащаха наnОбщината услугата по тяхното събиране, извозване и депониране на сметището.nn Още...

Об съвет решава за герба на Казанлък


В нарушение на Наредба № 27 на Общински съвет-Казанлък, Община Казанлък има само знак, няма герб, ключ и знаме – основни символи на всяка общинаОбщина Казанлък има знак, но няма официален герб на града, каквито имат всички градове по света. Това, което казанлъчани и гостите на града виждат досега по различни поводи върху бланки, знамена, банери и др. материали, е знак на Община Казанлък, съобщава пресцентъра на администрацията. Именно поради липсата на герб на Казанлък бе издадена Заповед № 261/15.02.2012 г. на кмета на община Казанлък. Тя е основана на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. До 29 февруари т.г. Комисия с председател арх. Ивелин Недялков предприе необходимите действия за Още...Design by bgjoin.com

За нас

Информационният сайт за случващото се в Казанлък и Долината.
www.5-minuti.com новините нямат почивен ден:) Предложения, въпроси, репортерски находки, любопитни явления, случки, интересни хора гледки и звуци, ако ви направят впечатление, пишете ни.

Вход

Tyxo.bg counter

Контакти

  • Гр. Казанлък, ул. „Цар Симеон Велики” №12,
  • телефон: 0431 631 88
  • Директор: Диана Рамналиева
  • E-mail: 5minuti@gmail.com, info@5minuti.com

Социални връзки

skype google